Vil du se resultater?

Hos ES sprog er undervisningen særdeles effektiv.

Kursisterne arbejder på eget niveau med individuelt materiale og gennemprøvede værktøjer - udviklet af ES sprog

Resultater og variation

Undervisningen foregår som enetime eller på små hold på 2-6 kursister.

Alle er aktive hele tiden. Der arbejdes typisk skiftevis individuelt med multimedieprogrammer, i små grupper med opgaveløsning og i klassen. Mundtlig træning er altid i fokus.

Der veksles mellem indlæring, træning og efterbehandling. Det sikrer resultater. Det indlærte huskes og kan hurtigt bruges i praksis.

Egen undervisningsjournal

Der oprettes en undervisningsjournal på alle kursister. Den ajourføres løbende med oplysninger om kursistens aktuelle niveau og undervisningsmaterialer. Det sikrer kontinuitet i undervisningsforløbet

Fortsætter kursisten på et efterfølgende hold eller genoptager undervisningen på et senere tidspunkt, fortsættes der, hvor kursisten slap.

Indplaceringstest

Alle nye kursister tager på første kursusdag en indplaceringstest. Resultatet af testen sikrer, at kursisten efterfølgende arbejder på sit personlige niveau. Det gør indlæringen effektiv.

Til arbejdsgiveren

Undervisningsjournalen sikrer desuden, at arbejdsgiver til enhver tid kan spørge ind til den enkeltes udvikling og niveau både under og efter kurset.

Trindelt undervisningsmateriale

Al undervisningsmateriale er trindelt, så kursisterne altid arbejder med materiale tilpasset deres individuelle trin uafhængig af hvilket trin, de andre kursister arbejder på.

Undervisningsmaterialet ajourføres løbende, så det altid er vedkommende. Det er udviklet af ES sprog og er dermed baseret på mange års erfaring.

Multimedie

Multimedie-træningen giver rig mulighed for at deltage aktivt i sproget .Kursisten har begge hænder og alle sanser dybt begravet i processen.
Man kan læse, lytte, indtale, lytte til egen indtaling, gentage øvelser og korrigere. Det giver resultater.

Kursisten arbejder individuelt med et program, der er relevant for den enkelte Det trænede stofområde efterbehandles derefter altid i klassen bl.a.i samtaleform.

CD-rom med hjem ved kursets afslutning.

Se kursusoversigt

I samarbejde med FO-Aarhus