Kulturhovedstad Aarhus 2017

Den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017, mere specifikt deres frivillige program, har fundet det utroligt gavnligt at tilbyde deres frivillige velkomstværter et ”Brush-up” kursus på hhv. tysk og engelsk, da det er de Frivillige ”Rethinkers” som er på havnen og i byen til at byde krydstogtgæsterne velkommen og besvare deres spørgsmål om byen, og hvad man skal opleve. Velkomstværterne består primært af pensionister og efterlønnere som ikke ellers får brugt disse sprogkompetencer så meget. Kurserne afvikles fordelt mellem slutningen af marts og starten af april og dermed i starten af anløbsperioden for at det ligger friskt i de frivilliges hukommelse.

Aarhus Kommune

HMU har besluttet, at livsfasemidlerne skal bruges til engelskundervisning for MKB’s medarbejdere og sådan blev vi 5+1 til et hold, hvor vi igennem 10 uger har kæmpet os til at blive bedre forståelige på engelsk. Dette er vi nu enige om, kun er lykkes med vores tålmodige og venlig irettesættende underviser.
I vore travle hverdage har det været rart at mødes, på tværs af afdelinger og uden skelen til titler, hvor vi har været sammen om noget helt andet nemlig det, at blive robuste til at udtrykke os og forstå engelsk.
Og samtidig har vi grinet sammen og fået større indsigt i hinandens afdelinger, hvilket sikkert fremover styrker samarbejdet på tværs med gensidig respekt i højsæde. 

Claus Blem Jensen, Sportschef Århus GF

"I forbindelse med en opgave på mit arbejde havde jeg stærkt brug for at blive opdateret på mine engelskkundskaber. Hos ES Sprog fik jeg præcis, hvad jeg søgte; en seriøs, personligt tilrettet og koncentreret undervisning, der gav mig trygheden til at stå frem for en forsamling på et fremmedsprog. Samtidig oplevede jeg en meget stor grad af fleksibilitet, hvilket var vigtigt for mig. Jeg er meget tilfreds med mit udbytte af undervisningen hos ES Sprog."

Henry Høeg, adm. direktør, Formuepleje A/S

"Efter 30 timers privatundervisning hos ES Sprog, ved Karin Coles, er mit passive businessengelsk blevet aktiveret og nuanceret. Jeg er direktør i Formuepleje A/S, der er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter med 15.000 kunder. For nylig havde jeg et møde med engelske samarbejdspartnere, hvor jeg erfarede, at jeg ikke alene med sikker fornemmelse kunne præsentere egen virksomhed og koncept, men også fastholde egne udtryksmåder på engelsk. Formuepleje er en virksomhed, med danske aktiviteter, og internationale interesser. Inden kursusstart mestrede jeg mit businessengelsk, men kun passivt. Det aktive sprog var for dårligt trænet. Nu er mit engelske sprog på højde med samarbejdspartnere og forhandlere. Mit kursus hos ES sprog har i den grad levet op til mine forventninger om, at blive i stand til at kommunikere let på engelsk, og det på et højere plan end businessniveauets gængse termer."

Lars Grøngaard

"Som advokat og partner i et stort advokatfirma har jeg ofte brug for at kunne tale engelsk på forhandlingsniveau. De sidste par år har jeg gået til eneundervisning hos ES Sprog et par timer 1 - 2 gange om måneden. Virkningen har været til at føle på. Mit ordforråd er udvidet og raffineret, så jeg når som helst og uden varsel kan deltage i en drøftelse på engelsk."

Philip Dejworek

"I mit daglige arbejde som chef basketball træner for Bakken Bears, Danmarks største basketball organisation, deltager jeg hele tiden i møder, projekter og planlægning, som kræver grundlæggende kendskab til det danske sprog.Da jeg har uforudsigelige arbejdstider, havde jeg brug for en fleksibel, men også effektiv, sprogundervisning. ES sprogs individuelle sprogundervisning var en perfekt løsning for mig. Med hjælp fra sproglærer ved ES sprog, Anne Rossau, lærte jeg hurtigt det mest nødvendige. Efter otte mødegange var jeg i stand til at deltage aktivt i de daglige samtaler med mine kolleger. Efter endnu et hold lektioner føler jeg mig også tryg ved at tale dansk ved projekt- og udviklingsmøder på mit arbejde. Sammenfattende er jeg meget tilfreds med sprogprogrammet ved ES sprog. Jeg er blevet udstyret med de nødvendige redskaber i et venligt og professionelt undervisningsmiljø."

Nima Astanehdost

"I forbindelse med et internationalt uddannelsesforløb hos Randstad, manglede jeg fagspecifikke engelsk kundskaber. Jeg fik anbefalet ES-Sprog af en kollega. Jeg var igennem et yderst hårdt, intens og  krævende program. Da kurset var slut stod jeg tilbage med en klar følelse af, at have rykket mig sprogligt . Det har siden hen vist sig, at være korrekt. Jeg har i mit arbejde brugt mine nye engelsk kundskaber mange gange i forbindelse med kundekontakter i udlandet.  Jeg vil til enhver tid anbefale ES-Sprog til andre."

Efter 30 timers privatundervisning hos ES Sprog, ved Karin Coles, er mit passive businessengelsk blevet aktiveret og nuanceret.

Henry Høeg, adm. direktør, Formuepleje A/S