Undervisningstrin Niveau Beskrivelse
Trin 1-3 Grundtrin På trin 1 kan kursisten besvare simple spørgsmål og formulere enkle sætninger. På trin 3 kan kursisten deltage i samtale i de mest dagligdags situationer
Trin 4-5 Samtaletrin

På trin 4 kan kursisten deltage aktivt i samtaler på det almene plan. Det sproglige fundament er rimeligt sikkert. På trin 5 udtrykker kursisten sig med sikkerhed og begynder at føle "tråden i sproget" med tiltagende spontanitet.

Trin 6 Konversationstrin Kursisten kan i alle sammenhænge formulere sig ubesværet på fremmedsproget i sprogligt korrekte vendinger
Det aktive ordforråd omfatter ca. 2500 gloser
Trin 7-8 Forhandlingstrinnet Der præsteres en overbevisende sprogprofil. Kursisten deltager ubesværet i forhandlingssituationer og lader sin personlighed præge den sproglige præstation
Bør tilrettelægges i intensivt regi evt. som enetime
Trin 9-10 Sproglig identitet Der opnås sproglig identitet svarende til den indfødtes
Bør tilrettelægges i intensivt regi evt. som enetime