Pakke Mødegange Opgavesæt Pris
A-pakke 2 mødegange á 2½ lekt. i enetime 5 opgavesæt,
som korrigeres og kommenteres
kr. 5.350,-
B-pakke 1 mødegang á 2½ lekt. i enetime 5 opgavesæt,
som korrigeres og kommenteres
kr. 3.950,-
C-pakke Ingen mødegang 3 opgavesæt, som korrigeres kr. 1.275,-

 

A-pakken er kursets startpakke og indeholder 5 opgavesæt, som korrigeres og kommenteres. Når første opgavesæt er løst, aftales en mødegang i enetime, hvor kursustrinnet nærmere defineres og undervisningen introduceres. Herefter følger de 4 næste opgavesæt, et for et. Mellem 4. og 5. opgavesæt tilrettelægges endnu en mødegang på 2,5 lekt. i enetime, hvor de løste opgaver kommenteres og efterbehandles.

I forlængelse af A-pakken kan kurset suppleres med en B-pakke eller en C-pakke efter kursistens ønske.

B-pakken indeholder 5 opgavesæt, som korrigeres og kommenteres. Midtvejs i forløbet indlægges en mødegang på 2,5 lekt. i enetime, hvor de løste opgaver kommenteres og efterbehandles.

C-pakken indeholder 3 opgavesæt, som korrigeres og returneres uden kommentarer. Der er her tale om øvelsesopgaver, som primært skal give kursisten træning. Nye sproglige emner introduceres ikke.

Fælles for A-pakken og B-pakken:

Til hvert opgavesæt hører en kortfattet introduktion af det sproglige område, der arbejdes målrettet med i opgavesættet. Opgavesættet afsluttes med en oversættelsesopgave eller en fri opgave, hvori det sproglige emneområde indgår.

Fælles for alle pakker:

Forud for kursusstart løses en skriftlig test, til fastsættelse af kursets sværhedsgrad. Testopgaven løses uden brug af hjælpemidler.

Korrektioner vil blive udført inden for 5 arbejdsdage efter opgavens modtagelse. Sammen med den korrigerede opgave fremsendes det næste opgavesæt til løsning.

Tilmelding finder sted telefonisk eller via e-mail.