* 2-dages moduler 3-dages moduler
Sprog Engelsk, tysk, fransk, italiensk Engelsk og tysk
Datoer

august - december
Fredag kl. 13.00-18.30
Lørdag kl. 09.00-13.35

august - december
Torsdag kl. 09.00-17.15
Fredag kl. 09.00-17.15
Lørdag kl. 09.00-11.45

Enkelte uger  * Mandag kl. 09.00-16.10
Tirsdag kl. 09.00-16.10
Onsdag kl. 09.00-16.10
Pris 11 lektioner kr. 3.215,-
Inkl. undervisningsmaterialer
21 lektioner kr. 5.885,-
Inkl. undervisningsmaterialer

 

 

Kombinationsmuligheder

Kombinationsmuligheder
af 2- og 3-dages-moduler
Lektioner Pris
Kombination 3-3-3 63 lektioner kr. 15.000,-
Kombination 2-2-2-2-2 55 lektioner kr. 13.660,-
Kombination 2-3-3 53 lektioner kr. 13.400,-
Kombination 2-3-2 44 lektioner kr. 10.850,-
Kombination 2-2-2-2 43 lektioner kr. 10.850,-
Kombination 3-3 42 lektioner kr. 10.305,-
Kombination 2-3 32 lektioner kr. 8.435,-
Kombination 2-2 22 lektioner kr. 5.885,-

 

Mødedatoer

2--dages moduler 3--dages moduler
18/19 august 17/18/19 august
1/2 september 14/15/16 september
15/16 september 12/13/14 oktober
29/30 september 9/10/11 november
13/14 oktober 30 november/1/2 december
10/11 november  
24/25 november  
1/2 december